LABORATORIET er fra 01.12.2015 og inntil videre åpent for blodprøver (venepunksjon) MANDAG, TIRSDAG OG TORSDAG, samt ONSDAG i partalluker.

Hurtiganalyser, slik som INR, CRP, urin-stix tar vi som før hver dag.