Kjære alle mine listepasienter! I hele 2018 skal jeg ha permisjon fra min fastlegestilling for å jobbe ett år på sykehus. Dette i forbindelse med at jeg skal fornye min spesialitet i allmennmedisin. Mange husker nok at jeg hadde et tilsvarende år for å bli spesialist i 2008.

Under dette året kommer jeg til å ha en vikar på min liste - Henrik Vogt. Henrik er under spesialisering i allmennmedisin og jeg er trygg på at han kommer til å passe godt på dere alle sammen under dette året!

God jul og godt nytt år 2018!

Men vennlig hilsen

Krister