Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Dr Eikrem skal i sykehuspraksis fra 1.9.21 til 1.12.21

10. august 2021

I denne perioden vil Dr Hammad Syed vikariere for Dr Eikrem.  I denne perioden kan ikke dr Eikrem besvare e poster tilknyttet legesenteret. Gi beskjed fra hjemmesiden vår eller ring oss om det er noe.  

 

JANSSEN-VAKSINEN

14. juni 2021

Det gis Janssen-vaksine hos Dr Eikrem ETTER en nøye vurdering der nytte-og risikobetraktninger tilsier dette (se under).  

Du må ha Dr Eikrem som fastlege eller nylig ha byttet til Dr Eikrem,dette for å ha tilgang til journal. 

Sett deg opp på en time for vurdering via hjemmesiden vår. Vaksinen gis tidligst dagen etter en slik vurdering,dette for å gi pasientene betenkningstid.

Husk at alle får tilbud om Pfizer/Moderna-vaksinen. De ansees som mer trygge og i utgangspunktet anbefaler Dr Eikrem å følge det offentlige vaksinasjonsprogrammet.

Det må eksistere en klar nytteeffekt ved å vaksinere med Janssen vaksinen. Vaksinen er gratis. 

Kriterier:

 

 • Nødvendige reiser ( arbeidsreiser etc ) til høyendemiske land eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen. 

 

 • Manglende helsetilbud der de oppholder seg kan øke risiko for alvorlig forløp ved sykehustrengende covid-19-sykdom.

 

 • Der vaksinanden er pårørende til familiemedlem som har alvorlig kreftsykdom eller der nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling.

 

 • Unntaksvis i tilfeller der det kan tenkes at tiltaksbyrden som uvaksinert fram til annen vaksine tilbys truer liv og helse på en slik måte at det er riktig å tilby Janssen-vaksinen.

 

Laboratoriet -og Sekretær Julie har FERIE 26.6-26.7

7. juni 2021

I denne perioden vil det fortsatt være mulig å bestille legetimer fra hjemmesiden vår. Sentralbordet (Telefonen) vil ikke være betjent. Laboratorieprøver må tas på Ullevål/Fürst. 

Dersom du er Dr Omar Eikrem sin pasient kan du hver dag i denne perioden (26.6-26.7) komme på en dropinn-time mellom 10 og 12. Det kan bli ventetid ved dropinn, og kun en problemstilling behandles. Send evt også mail til eikrem@uhals.nhn.no

Takk for ferieforståelse. 

Sommervikar

2. juni 2021

I forbindelse med at dr Linda fullfører sin spesialisering i sommer, med noen obligatoriske måneder sykehustjeneste, så har dr Anine kommet til legesenteret som sommervikar. Velkommen! :) Dr Linda kommer tilbake til høsten.

Covid-19-vaksinering

22. januar 2021

Oppdatert 22.01.2021.

Vi får mange spørsmål om Covid-19-vaksinering. Vi viser til Folkehelseinstituttets hjemmeside for korrekt og seneste info.

Utgangspunktet til Regjeringen og nasjonale helsemyndigheter, er at alle skal tilbys vaksine/alle som ønsker vaksine skal få det. Da vaksinene i seg fortsatt er så få, har nasjonale helsemyndigheter (FHI) utarbeidet en prioritert rekkefølge som personer vil bli tilbudt vaksine i.

Det er kommunen man er folkeregistrert i, som i utg.pkt har ansvar for dette. For de av våre pasienter som bor i samme bydel som legekontoret vårt ligger i, så er det Oslo kommune, Bydel Nordre Aker. Det finnes et vaksinasjonssenter i hver bydel. Ved behov for bistand til å sette vaksiner (dersom det kommer leveranse med mange vaksiner samtidig), så vil fastlegekontorene bidra med dette.

Kommunen/bydelen vet per nå ikke fra uke-til-uke hvordan neste uke ser ut når det gjelder leveranse av vaksiner. Plutselig kommer det flere/nye vaksiner.

Du som pasient vil enten bli kontaktet av kommunen/bydelen eller fastlegen om vaksinering, i hht den prioriteringsgruppen du tilhører. Fastlegen din har rapportert inn til kommunen/bydelen totalt antall pasienter i hver risikogruppe (ikke navn på enkelt-personer). Disse opplysningene er basert på den informasjonen fastlegen din har om deg fra før (dvs ting du på et eller annet tidspunkt har gått til fastlegen din med) - i tillegg til alderskriteriet.

Det er frivillig å motta vaksine, men det er anbefalt til alle over 18 år, med noen få unntak (bl.a. gravide).

Man kan takke nei til vaksine, men ombestemme seg senere. Da kommer man ikke "bakerst i køen", men man beholder sin plass i prioriteringsrekkefølgen.

Så fort vi vet mer om dette, vil vi dele informasjon om det.

Nye åpningstider for Telefontjenesten

18. januar 2021

Nye åpningstider for Telefontjenesten

Fra 01.02.21 er telefonen i resepsjonen åpen fra kl 8-10 og fra kl 14-15.30 alle hverdager for Dr Eikrem og Dr Moström.

Laboratoriet er åpne hver dag mellom 10-14 .

Tlf 23369090 og ø-hjelp 23369095.

Du kan alltid bestille time på vår hjemmeside. Derfra er det også 

mulig å sende oss beskjeder. 

Av smittevernhensyn oppfordrer vi alle til å ikke møte opp på legesenteret uten avtale. 

Spesielt for Dr Eikrem's sine pasienter

I utgangspunktet skal du ta kontakt via websiden vår eller pr telefon, men dersom det er noen problemer 

kan du sende epost til 

Eikrem@uhals.nhn.no 

Dr Eikrem tar alltid kontakt om det er noe unormalt på prøvene dine. 

Dr Linda Backlund tar kun telefonkonsultasjoner mellom 15.12.20 og til og med 4.1.21.

11. desember 2020

Når du bestiller time er det fint at du skriver telefonkonsulasjon i kommentarfeltet (Dette for å forsikre oss om at pasientene har forstått ordningen). Legen ringer fra skjult nr på oppsatt tid. 

Dr Omar Eikrem og Dr Pia Kvåle tar både telefonkonsultasjoner og vanlig konsultasjoner med fysisk oppmøte. 

Legesenteret er åpent som vanlig!

24. november 2020

Alle legene er på jobb som vanlig. Bestill gjerne time over nett, da det kan være noe redusert bemanning pr telefon. 

Det er fullt mulig å bestille telefonkonsultasjoner. Bestill gjerne time over nettsiden og noter at det er en telefonkonsultasjon. Prisen er den samme som vanlig konsultasjoner.

Det åpnes opp for influensavaksinering av alle som ønsker dette fra 1.desember.

 

 

Info om influensavaksine 2020/2021

24. september 2020

Info fra Folkehelseinstituttet

Influensavaksinen kom tirsdag 6. oktober, og vi er igang med å vaksinere!

Frem til 1. desember er vaksinen forbeholdt personer i risikogrupper.

 

Gratis elektronisk timebestilling og reseptfornyelse fra 9. august 2020!

9. august 2020

Det blir fra og med 9. august gratis å bestille time hhv resept samt benytte andre elektroniske henvendelser via HelseRespons. Dette gjelder for bestillinger både via SMS, APP og hjemmeside.

Vikar for Dr. Eikrem i sommerperioden

28. mai 2020

Dr Hammad Reza skal vikariere for Eikrem fra 15 juni til 31 august 2020. Dr Reza er spesialist i psykiatri og engasjert lege med flere års erfaring. 

Dr Anders Danielsen Lie har pappapermisjon. Dr Eikrem vil jobbe noe innimellom i denne perioden. 

 

Som tidligere skrevet er det fullt mulig med telefonkonsultasjoner til legene på senteret. Oppgi dette når du bestiller time. 

VIDEO- og TELEFON-KONSULTASJON TILGJENGELIG !

30. mars 2020

Vi har, grunnet den aktuelle Corona-situasjonen, nå fått lov til å åpne opp for å møte pasienter på video-konsultasjon eller telefonkonsultasjon, som et anbefalt alternativ - der det er mulig - fremfor fysisk oppmøte på legekontoret.

Dette for å begrense risiko for smitte - begge veier.

Dere kan bestille time akkurat som før, men angi i bestillingen at dere ønsker telefonkonsultasjon - noe vi uansett oppfordrer dere til å velge, så fremt det er mulig.

Situasjoner der det kan være nødvendig med vanlig konsultasjon, med fysisk oppmøte på legesenteret, er der det er avgjørende viktig at legen får undersøkt deg fysisk eller det må tas blodprøver samtidig.

Vi gjør oppmerksom på at telefon-konsultasjon koster det samme som en vanlig konsultasjon hos fastlegen, men går også på egenandelskortet, og blir således dekket av frikort.

Laboratoriets åpningstider

30. mars 2020

LABORATORIET er åpent for blodprøver (venepunksjon) MANDAG til TORSDAG.

Hurtiganalyser, slik som INR, CRP, urin-stix kan tashver dag, også fredager.

VEDR CORONA-SITUASJONEN

12. mars 2020

I forbindelse med at Corona-smitten øker i Norge, er det på kommunenivå bestemt at:

1. Alle pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon må RINGE til legesenteret FØR de går inn på senteret/kommer på time - dette slik at det kan bli avklart om det skal møte her eller ikke/et annet sted.

2. Vi/fastlegekontoret skal ikke ta prøver på Corona-virus. Det skjer på Legevakten - tlf 116 117.

3. Pga vaksine-mangel, skal kun pasienter i spesielle risikogrupper ha Pneumovax (pneukokokk)-vaksine - dette gjelder pasienter med:

- HIV/AIDS

- Stamcelletransplantasjon

- Milt-mangel

- Blod-kreft

- Organtransplantasjon

- B-cellesvikt

- Cerebrospinalvæsle-lekkasje

4. Vi oppfordrer for øvrig pasienter med Coronarelaterte spørsmål/smitte om å ringe Korona-telefonen på 21 80 21 82.

Krister har permisjon ut 2020

3. desember 2017

Kjære alle mine listepasienter! Jeg skal fortsatt ut 2020 ha permisjon fra min fastlegestilling for å fortsette sidespesialisering på sykehus.

Under dette året fortsetter mine faste vikarer jobbe for meg/på min liste

- Linda Backlund. Linda er snart ferdig spesialist i allmennmedisin, og jobber 100% til 19. april. Etter det fortsetter hun 50% sammen med

- Henrik Vogt. Henrik er også under spesialisering i allmennmedisin. Han har permisjon nå, men begynner igjen 50% fra 20. april.

 

Men vennlig hilsen

Krister

Influensavaksiner 2017/2018

22. september 2017

Vaksinene er kommet!

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Kilde: Folkehelseinstituttet www.fhi.no

Dr Krister får vikar på onsdager!

3. desember 2016

Fra 4. januar 2017 og ut året vil Camilla Holter Huseby vikariere for Krister på onsdager. Camilla er en erfaren lege og er spesialist i både allmennmedisin og rus- og avhengighetsmedisin.

Dette vil gi god tilgjengelighet også på onsdager!

Timebestilling via nettet

30. mars 2016

Nå kan du selv bestille time hos din fastlege eller kiropraktor på nettet via vår hjemmeside. Du velger behandler, dato og klokkeslett.

Husk at du bare kan bestille time hos den legen som er din fastlege, og du må ha fastlege her på Ullevål Hageby legesenter for å kunne benytte tjenesten.

Du kan også bare bestille en time av gangen.

NB! hvem som helst (også pasienter ikke tilknyttet UHALS) kan bestille time direkte hos kiropraktor.

Vi ønsker å forbedre oss...

3. desember 2015

Som et ledd i vårt arbeid med å forbedre oss, ønsker vi tilbakemelding fra dere.

Hvis dere opplever problemer med å komme gjennom på telefonen, ber vi dere notere dato, klokkeslett og ventetid i telefonkø når dere ringte, og ta med dette til legen når du kommer på time.

LABORATORIET ÅPENT...

3. desember 2015

LABORATORIET er åpent for blodprøver (venepunksjon) MANDAG til TORSDAG.

Hurtiganalyser, slik som INR, CRP, urin-stix kan tashver dag, også fredager.

Influensavaksine 2015/2016

28. september 2015

Fra tirsdag 29. september vaksinerer vi mot sesongens influensa.

 

Dr Sveinung Eide flytter

11. september 2015

Den 1. oktober 2015 flytter dr Sveinung Eide fra Ullevål Hageby legesenter til nytt kontor rett ved rådhuset. Ny adresse blir:

Centrum Fastlegegruppe AS

Rosenkrantzgate 21, 0160 OSLO

Tlf: 22414120

 

Alle pasienter skal ha fått informasjon om dette per sms. Vi takker Sveinung for samarbeidet så langt og ønsker lykke til videre!

UTEBLITT FRA TIME / AVBESTILT TIME <24 TIMER FØR

10. juni 2015

Vi gjør oppmerksom på at dersom man ikke møter til en avtalt time, evt avbestiller senere enn 24 timer før avtalen, så må man likevel betale for timen (sentrale forhandlinger ml Staten og Legeforeningen).

Dersom dette gjelder en dobbeltime (bestilt at pasienten), må det tilsvarende betales dobbelt.

Betalingsautomat

5. mars 2015

Vi har nå fått en elektronisk betalingsautomat. Den overtar alle betalinger som tidligere skjedd i resepsjonen. Foretrukket betalingsform er fortsatt med kort. Nytt er at vi ikke lenger selv sender ut giro/purringer/inkassovarsel - det er nå overtatt av CrediCare. Hvis man går uten å betale, vil de sende en giro og sørge for innkrevingen av pengene. Vi oppfordrer derfor alle til å sørge for at de har betalt før de forlater legesenteret. Spørsmål vedr betaling/giroer kan ved behov også tas opp med legesenteret.

Nytt telefonsystem !

15. mai 2014

Vi får skiftet telefonsystem i dag - torsdag 15. mai - til noe som vi håper vil bli mer brukervennlig enn dagens.

I denne forbindelse så kan det i dag kanskje bli noe vanskeligere å komme gjennom på telefon. Vi ber om forståelse for dette, og ber dere prøve igjen litt senere (i dag). Forhåpentligvis skal alt bli ferdig i dag.

Hvis liv og helse står i fare, ring 113.

Nye åpningstider på telefon

13. august 2013

I forbindelse med ansettelsen av en ny helsesekretær, øker vi åpningstiden på telefonen. Nye åpningstider er

kl 08.30-12.00   og   13.00-15.00

SMS-problemer

21. februar 2013

Oppdatert 21. februar 2013

Vi har fortsatt problemer (fra leverandør) med å ta emot SMS'er sendt fra fra hjemmesiden. Vennligst send SMS-beskjeder med mobiltelefon - start meldingen med kodeord UHALS + fødselsdato, navn og hva det gjelder. Send til telefonnr 2097.

NB! Ta kontakt med oss på nytt senest dagen etter dersom du ikke har hørt fra oss - da har vi mest sannsynlig ikke fått din beskjed!! Haster det bør du ringe i tillegg.

Nye eiere!

7. oktober 2010

Legesenteret har fått nye eiere (Pia, Krister og Omar) fra 01.10.2010. Anker-Nilssen har flyttet ut. Alle pasienter er velkommen til å ta kontakt ved spørsmål.

Nå jobber vi bla for å få gjenåpnet laboratoriet og forbedret andre praktiske forhold.

Vi ønsker alle pasienter velkommen til et videre godt samarbeid!