Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Videre sykdom på legesenteret !!

10. oktober 2021

Vår sekretær Julie kommer dessverre ikke, slik vi hadde håpet og trodd, tilbake på jobb fra mandag 11. oktober, men er videre sykemeldt. Vi jobber med å finne en vikar/løsning.

Inntil videre oppfordrer dr Omar og dr Krister med vikarer sine pasienter om å ta kontakt med legesenteret via vår hjemmeside eller via sms/Helserespons.

Egen influensa timebok tilgjengelig for Dr Eikrem's pasienter

9. oktober 2021

Se egen timebok for influensavaksiner på onsdager fremover. 

Du kan også bestille ordinære timer hos Dr Syed for å få vaksine. 

Sykdom på legesenteret

7. oktober 2021

Grunnet akutt sykdom er telefonen/resepsjonen til dr Eikrem/Moström dessverre ikke betjent som vanlig fredag 8. oktober. Fra mandag 11. oktober håper vi å være tilbake i normal drift igjen. Vi ber om at henvendelser til da formidles via vår hjemmeside/sms (Helserespons).

Influensavaksinen kommer 6.10.21. Dropinn mellom 16-18 for Dr Eikrem's pasienter.

1. oktober 2021

Dr Eikrem's pasienter kan komme inn på Dropinn :

Onsdag 6.10.21 mellom 16 og 18.

Fredag 8.10.21 mellom 16 og 18.

Lørdag 9.10.21 mellom 10 og 12.

 

Pasienter i risikogruppen blir prioritert, og etter det så langt beholdningen rekker. Vaksinen koster 50 kr om du er i risikogruppen. Ta med kontanter så slipper det å bli mye kø på betalingsautomaten. Ved evt kø må folk stå ute og med avstand til hverandre.

 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

 

Dr Eikrem skal i sykehuspraksis fra 1.9.21 til 1.12.21

21. september 2021

I denne perioden vil Dr Hammad Syed vikariere for Dr Eikrem.  I denne perioden kan ikke dr Eikrem besvare e poster tilknyttet legesenteret. Gi beskjed fra hjemmesiden vår eller ring oss om det er noe.  

 

JANSSEN-VAKSINEN

14. juni 2021

Det gis Janssen-vaksine hos Dr Eikrem ETTER en nøye vurdering der nytte-og risikobetraktninger tilsier dette (se under).  

Du må ha Dr Eikrem som fastlege eller nylig ha byttet til Dr Eikrem,dette for å ha tilgang til journal. 

Sett deg opp på en time for vurdering via hjemmesiden vår. Vaksinen gis tidligst dagen etter en slik vurdering,dette for å gi pasientene betenkningstid.

Husk at alle får tilbud om Pfizer/Moderna-vaksinen. De ansees som mer trygge og i utgangspunktet anbefaler Dr Eikrem å følge det offentlige vaksinasjonsprogrammet.

Det må eksistere en klar nytteeffekt ved å vaksinere med Janssen vaksinen. Vaksinen er gratis. 

Kriterier:

 

 • Nødvendige reiser ( arbeidsreiser etc ) til høyendemiske land eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen. 

 

 • Manglende helsetilbud der de oppholder seg kan øke risiko for alvorlig forløp ved sykehustrengende covid-19-sykdom.

 

 • Der vaksinanden er pårørende til familiemedlem som har alvorlig kreftsykdom eller der nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling.

 

 • Unntaksvis i tilfeller der det kan tenkes at tiltaksbyrden som uvaksinert fram til annen vaksine tilbys truer liv og helse på en slik måte at det er riktig å tilby Janssen-vaksinen.

 

Covid-19-vaksinering

22. januar 2021

Oppdatert 22.01.2021.

Vi får mange spørsmål om Covid-19-vaksinering. Vi viser til Folkehelseinstituttets hjemmeside for korrekt og seneste info.

Utgangspunktet til Regjeringen og nasjonale helsemyndigheter, er at alle skal tilbys vaksine/alle som ønsker vaksine skal få det. Da vaksinene i seg fortsatt er så få, har nasjonale helsemyndigheter (FHI) utarbeidet en prioritert rekkefølge som personer vil bli tilbudt vaksine i.

Det er kommunen man er folkeregistrert i, som i utg.pkt har ansvar for dette. For de av våre pasienter som bor i samme bydel som legekontoret vårt ligger i, så er det Oslo kommune, Bydel Nordre Aker. Det finnes et vaksinasjonssenter i hver bydel. Ved behov for bistand til å sette vaksiner (dersom det kommer leveranse med mange vaksiner samtidig), så vil fastlegekontorene bidra med dette.

Kommunen/bydelen vet per nå ikke fra uke-til-uke hvordan neste uke ser ut når det gjelder leveranse av vaksiner. Plutselig kommer det flere/nye vaksiner.

Du som pasient vil enten bli kontaktet av kommunen/bydelen eller fastlegen om vaksinering, i hht den prioriteringsgruppen du tilhører. Fastlegen din har rapportert inn til kommunen/bydelen totalt antall pasienter i hver risikogruppe (ikke navn på enkelt-personer). Disse opplysningene er basert på den informasjonen fastlegen din har om deg fra før (dvs ting du på et eller annet tidspunkt har gått til fastlegen din med) - i tillegg til alderskriteriet.

Det er frivillig å motta vaksine, men det er anbefalt til alle over 18 år, med noen få unntak (bl.a. gravide).

Man kan takke nei til vaksine, men ombestemme seg senere. Da kommer man ikke "bakerst i køen", men man beholder sin plass i prioriteringsrekkefølgen.

Så fort vi vet mer om dette, vil vi dele informasjon om det.

Nye åpningstider for Telefontjenesten

18. januar 2021

Nye åpningstider for Telefontjenesten

Fra 01.02.21 er telefonen i resepsjonen åpen fra kl 8-10 og fra kl 14-15.30 alle hverdager for Dr Eikrem og Dr Moström.

Laboratoriet er åpne hver dag mellom 10-14 .

Tlf 23369090 og ø-hjelp 23369095.

Du kan alltid bestille time på vår hjemmeside. Derfra er det også 

mulig å sende oss beskjeder. 

Av smittevernhensyn oppfordrer vi alle til å ikke møte opp på legesenteret uten avtale. 

Spesielt for Dr Eikrem's sine pasienter

I utgangspunktet skal du ta kontakt via websiden vår eller pr telefon, men dersom det er noen problemer 

kan du sende epost til 

Eikrem@uhals.nhn.no 

Dr Eikrem tar alltid kontakt om det er noe unormalt på prøvene dine. 

Legesenteret er åpent som vanlig!

24. november 2020

Alle legene er på jobb som vanlig. Bestill gjerne time over nett, da det kan være noe redusert bemanning pr telefon. 

Det er fullt mulig å bestille telefonkonsultasjoner. Bestill gjerne time over nettsiden og noter at det er en telefonkonsultasjon. Prisen er den samme som vanlig konsultasjoner.

Det åpnes opp for influensavaksinering av alle som ønsker dette fra 1.desember.

 

 

VIDEO- og TELEFON-KONSULTASJON TILGJENGELIG !

30. mars 2020

Vi har, grunnet den aktuelle Corona-situasjonen, nå fått lov til å åpne opp for å møte pasienter på video-konsultasjon eller telefonkonsultasjon, som et anbefalt alternativ - der det er mulig - fremfor fysisk oppmøte på legekontoret.

Dette for å begrense risiko for smitte - begge veier.

Dere kan bestille time akkurat som før, men angi i bestillingen at dere ønsker telefonkonsultasjon - noe vi uansett oppfordrer dere til å velge, så fremt det er mulig.

Situasjoner der det kan være nødvendig med vanlig konsultasjon, med fysisk oppmøte på legesenteret, er der det er avgjørende viktig at legen får undersøkt deg fysisk eller det må tas blodprøver samtidig.

Vi gjør oppmerksom på at telefon-konsultasjon koster det samme som en vanlig konsultasjon hos fastlegen, men går også på egenandelskortet, og blir således dekket av frikort.

Laboratoriets åpningstider

30. mars 2020

LABORATORIET er åpent for blodprøver (venepunksjon) MANDAG til TORSDAG.

Hurtiganalyser, slik som INR, CRP, urin-stix kan tashver dag, også fredager.

VEDR CORONA-SITUASJONEN

12. mars 2020

I forbindelse med at Corona-smitten øker i Norge, er det på kommunenivå bestemt at:

1. Alle pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon må RINGE til legesenteret FØR de går inn på senteret/kommer på time - dette slik at det kan bli avklart om det skal møte her eller ikke/et annet sted.

2. Vi/fastlegekontoret skal ikke ta prøver på Corona-virus. Det skjer på Legevakten - tlf 116 117.

3. Pga vaksine-mangel, skal kun pasienter i spesielle risikogrupper ha Pneumovax (pneukokokk)-vaksine - dette gjelder pasienter med:

- HIV/AIDS

- Stamcelletransplantasjon

- Milt-mangel

- Blod-kreft

- Organtransplantasjon

- B-cellesvikt

- Cerebrospinalvæsle-lekkasje

4. Vi oppfordrer for øvrig pasienter med Coronarelaterte spørsmål/smitte om å ringe Korona-telefonen på 21 80 21 82.

Timebestilling via nettet

30. mars 2016

Nå kan du selv bestille time hos din fastlege eller kiropraktor på nettet via vår hjemmeside. Du velger behandler, dato og klokkeslett.

Husk at du bare kan bestille time hos den legen som er din fastlege, og du må ha fastlege her på Ullevål Hageby legesenter for å kunne benytte tjenesten.

Du kan også bare bestille en time av gangen.

NB! hvem som helst (også pasienter ikke tilknyttet UHALS) kan bestille time direkte hos kiropraktor.

Vi ønsker å forbedre oss...

3. desember 2015

Som et ledd i vårt arbeid med å forbedre oss, ønsker vi tilbakemelding fra dere.

Hvis dere opplever problemer med å komme gjennom på telefonen, ber vi dere notere dato, klokkeslett og ventetid i telefonkø når dere ringte, og ta med dette til legen når du kommer på time.

UTEBLITT FRA TIME / AVBESTILT TIME <24 TIMER FØR

10. juni 2015

Vi gjør oppmerksom på at dersom man ikke møter til en avtalt time, evt avbestiller senere enn 24 timer før avtalen, så må man likevel betale for timen (sentrale forhandlinger ml Staten og Legeforeningen).

Dersom dette gjelder en dobbeltime (bestilt at pasienten), må det tilsvarende betales dobbelt.

Betalingsautomat

5. mars 2015

Vi har nå fått en elektronisk betalingsautomat. Den overtar alle betalinger som tidligere skjedd i resepsjonen. Foretrukket betalingsform er fortsatt med kort. Nytt er at vi ikke lenger selv sender ut giro/purringer/inkassovarsel - det er nå overtatt av CrediCare. Hvis man går uten å betale, vil de sende en giro og sørge for innkrevingen av pengene. Vi oppfordrer derfor alle til å sørge for at de har betalt før de forlater legesenteret. Spørsmål vedr betaling/giroer kan ved behov også tas opp med legesenteret.

Nytt telefonsystem !

15. mai 2014

Vi får skiftet telefonsystem i dag - torsdag 15. mai - til noe som vi håper vil bli mer brukervennlig enn dagens.

I denne forbindelse så kan det i dag kanskje bli noe vanskeligere å komme gjennom på telefon. Vi ber om forståelse for dette, og ber dere prøve igjen litt senere (i dag). Forhåpentligvis skal alt bli ferdig i dag.

Hvis liv og helse står i fare, ring 113.

Nye åpningstider på telefon

13. august 2013

I forbindelse med ansettelsen av en ny helsesekretær, øker vi åpningstiden på telefonen. Nye åpningstider er

kl 08.30-12.00   og   13.00-15.00

SMS-problemer

21. februar 2013

Oppdatert 21. februar 2013

Vi har fortsatt problemer (fra leverandør) med å ta emot SMS'er sendt fra fra hjemmesiden. Vennligst send SMS-beskjeder med mobiltelefon - start meldingen med kodeord UHALS + fødselsdato, navn og hva det gjelder. Send til telefonnr 2097.

NB! Ta kontakt med oss på nytt senest dagen etter dersom du ikke har hørt fra oss - da har vi mest sannsynlig ikke fått din beskjed!! Haster det bør du ringe i tillegg.

Nye eiere!

7. oktober 2010

Legesenteret har fått nye eiere (Pia, Krister og Omar) fra 01.10.2010. Anker-Nilssen har flyttet ut. Alle pasienter er velkommen til å ta kontakt ved spørsmål.

Nå jobber vi bla for å få gjenåpnet laboratoriet og forbedret andre praktiske forhold.

Vi ønsker alle pasienter velkommen til et videre godt samarbeid!