I forbindelse med ansettelsen av en ny helsesekretær, øker vi åpningstiden på telefonen. Nye åpningstider er

kl 08.30-12.00   og   13.00-15.00