Legesenteret har fått nye eiere (Pia, Krister og Omar) fra 01.10.2010. Anker-Nilssen har flyttet ut. Alle pasienter er velkommen til å ta kontakt ved spørsmål.

Nå jobber vi bla for å få gjenåpnet laboratoriet og forbedret andre praktiske forhold.

Vi ønsker alle pasienter velkommen til et videre godt samarbeid!