Hver tirsdag har vår egen hjertespesialist Odd Johansen (seksjonsoverlege ved Ullevål sykehus) mulighet til å utføre en full hjertemedisinsk utredning her på senteret. Utredningsmuligheter inkluderer bla:

*Arbeidsbelastning/Belastnings-EKG *Ekko Doppler (ultralyd av hjertet) *24-timers EKG-registrering *24-timers blodtrykksregistrering

Se mer på www.oddjohansen.no for mer informasjon og timebestilling.