Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

ULLEVÅL HAGEBY LEGESENTER

Velkommen til Ullevål Hageby legesenter!

Adresse: Niels Henrik Abels vei 2C, 0851 OSLO. Lett tilgjengelig bak trikkeholdeplassen på John Colletts Plass. Blåtrikk nr. 17 og 18 mot Rikshospitalet. Vi har 5 parkeringsplasser rett utenfor. I tillegg er det gode parkeringsmuligheter i Prestegårdsveien 50 meter unna.

Lokalene er tilgjengelige for rullestolsbrukere, vi har eget laboratorium, og vi har et apotek vegg-i-vegg.Aktuelt

Legesenteret er åpent som vanlig!

24. november 2020

Alle legene er på jobb som vanlig. Bestill gjerne time over nett, da det kan være noe redusert bemanning pr telefon. 

Det er fullt mulig å bestille telefonkonsultasjoner. Bestill gjerne time over nettsiden og noter at det er en telefonkonsultasjon. Prisen er den samme som vanlig konsultasjoner.

Det åpnes opp for influensavaksinering av alle som ønsker dette fra 1.desember.

 

 

Info om influensavaksine 2020/2021

24. september 2020

Info fra Folkehelseinstituttet

Influensavaksinen kom tirsdag 6. oktober, og vi er igang med å vaksinere!

Frem til 1. desember er vaksinen forbeholdt personer i risikogrupper.

 

Gratis elektronisk timebestilling og reseptfornyelse fra 9. august 2020!

9. august 2020

Det blir fra og med 9. august gratis å bestille time hhv resept samt benytte andre elektroniske henvendelser via HelseRespons. Dette gjelder for bestillinger både via SMS, APP og hjemmeside.

Vikar for Dr. Eikrem i sommerperioden

28. mai 2020

Dr Hammad Reza skal vikariere for Eikrem fra 15 juni til 31 august 2020. Dr Reza er spesialist i psykiatri og engasjert lege med flere års erfaring. 

Dr Anders Danielsen Lie har pappapermisjon. Dr Eikrem vil jobbe noe innimellom i denne perioden. 

 

Som tidligere skrevet er det fullt mulig med telefonkonsultasjoner til legene på senteret. Oppgi dette når du bestiller time. 

VIDEO- og TELEFON-KONSULTASJON TILGJENGELIG !

30. mars 2020

Vi har, grunnet den aktuelle Corona-situasjonen, nå fått lov til å åpne opp for å møte pasienter på video-konsultasjon eller telefonkonsultasjon, som et anbefalt alternativ - der det er mulig - fremfor fysisk oppmøte på legekontoret.

Dette for å begrense risiko for smitte - begge veier.

Dere kan bestille time akkurat som før, men angi i bestillingen at dere ønsker telefonkonsultasjon - noe vi uansett oppfordrer dere til å velge, så fremt det er mulig.

Situasjoner der det kan være nødvendig med vanlig konsultasjon, med fysisk oppmøte på legesenteret, er der det er avgjørende viktig at legen får undersøkt deg fysisk eller det må tas blodprøver samtidig.

Vi gjør oppmerksom på at telefon-konsultasjon koster det samme som en vanlig konsultasjon hos fastlegen, men går også på egenandelskortet, og blir således dekket av frikort.

Laboratoriets åpningstider

30. mars 2020

LABORATORIET er åpent for blodprøver (venepunksjon) MANDAG til TORSDAG.

Hurtiganalyser, slik som INR, CRP, urin-stix kan tashver dag, også fredager.

VEDR CORONA-SITUASJONEN

12. mars 2020

I forbindelse med at Corona-smitten øker i Norge, er det på kommunenivå bestemt at:

1. Alle pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon må RINGE til legesenteret FØR de går inn på senteret/kommer på time - dette slik at det kan bli avklart om det skal møte her eller ikke/et annet sted.

2. Vi/fastlegekontoret skal ikke ta prøver på Corona-virus. Det skjer på Legevakten - tlf 116 117.

3. Pga vaksine-mangel, skal kun pasienter i spesielle risikogrupper ha Pneumovax (pneukokokk)-vaksine - dette gjelder pasienter med:

- HIV/AIDS

- Stamcelletransplantasjon

- Milt-mangel

- Blod-kreft

- Organtransplantasjon

- B-cellesvikt

- Cerebrospinalvæsle-lekkasje

4. Vi oppfordrer for øvrig pasienter med Coronarelaterte spørsmål/smitte om å ringe Korona-telefonen på 21 80 21 82.

Krister har permisjon ut 2020

3. desember 2017

Kjære alle mine listepasienter! Jeg skal fortsatt ut 2020 ha permisjon fra min fastlegestilling for å fortsette sidespesialisering på sykehus.

Under dette året fortsetter mine faste vikarer jobbe for meg/på min liste

- Linda Backlund. Linda er snart ferdig spesialist i allmennmedisin, og jobber 100% til 19. april. Etter det fortsetter hun 50% sammen med

- Henrik Vogt. Henrik er også under spesialisering i allmennmedisin. Han har permisjon nå, men begynner igjen 50% fra 20. april.

 

Men vennlig hilsen

Krister

Influensavaksiner 2017/2018

22. september 2017

Vaksinene er kommet!

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Kilde: Folkehelseinstituttet www.fhi.no

Dr Krister får vikar på onsdager!

3. desember 2016

Fra 4. januar 2017 og ut året vil Camilla Holter Huseby vikariere for Krister på onsdager. Camilla er en erfaren lege og er spesialist i både allmennmedisin og rus- og avhengighetsmedisin.

Dette vil gi god tilgjengelighet også på onsdager!

Les flere nyheter