Det gis Janssen-vaksine hos Dr Eikrem ETTER en nøye vurdering der nytte-og risikobetraktninger tilsier dette (se under).  

Du må ha Dr Eikrem som fastlege eller nylig ha byttet til Dr Eikrem,dette for å ha tilgang til journal. 

Sett deg opp på en time for vurdering via hjemmesiden vår. Vaksinen gis tidligst dagen etter en slik vurdering,dette for å gi pasientene betenkningstid.

Husk at alle får tilbud om Pfizer/Moderna-vaksinen. De ansees som mer trygge og i utgangspunktet anbefaler Dr Eikrem å følge det offentlige vaksinasjonsprogrammet.

Det må eksistere en klar nytteeffekt ved å vaksinere med Janssen vaksinen. Vaksinen er gratis. 

Kriterier:

 

  • Nødvendige reiser ( arbeidsreiser etc ) til høyendemiske land eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen. 

 

  • Manglende helsetilbud der de oppholder seg kan øke risiko for alvorlig forløp ved sykehustrengende covid-19-sykdom.

 

  • Der vaksinanden er pårørende til familiemedlem som har alvorlig kreftsykdom eller der nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling.

 

  • Unntaksvis i tilfeller der det kan tenkes at tiltaksbyrden som uvaksinert fram til annen vaksine tilbys truer liv og helse på en slik måte at det er riktig å tilby Janssen-vaksinen.