Fra 03.01.2022 vil Kerosha tre inn som deltidsvikar for/med Krister, sammen med Linda. Noen vil kanskje huske at Kerosha først var student og deretter jobbet noe som vikar på legekontoret for ca 10 år siden? :)