Kerosha er vikar for Krister sammen med Linda, fra 03.01.2022.

Kerosha er en erfaren allmennlege, som kan bistå deg med alt fra vurdering/oppfølging av somatiske og psykiske lidelser, føflekkfjerning, ta celleprøver og sette på plass/fjerne spiraler og P-staver.

Hun foretrekker telefonkonsultasjoner det siste på dagen, mellom kl 15-17.