Vi leter etter vikar for Krister sine pasienter. Midlertidig finnes det heller ikke sekretær på denne hjemmelen.  
 
 
Ved behov, ta kontakt med Oslo kommunale legevakt på tlf 116 117. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.