Linda blir den nye fastlegen etter Krister. Ingen pasienter trenger å skifte fastlege fra Krister til Linda - det går automatisk. :) Det er tiltenkt vikar i denne hjemmelen fra 10. august. Alt er ikke avklart enda, men vi håper det går i orden.  

Fra 1.7 til 3.8 har bydelen avtalt at Kristers/Lindas pasienter kan ringe kontorkollegaene Pia Kvåle (valg nr 3 ) og Omar Eikrem (valg nr 1) ved behov for hjelp. NB! Du trenger ikke skifte fastlege til dem for å få hjelp (de får betalt for å hjelpe til).

Dersom du har byttet fastlege, kan du sende oss en melding om dette fra helsenorge.no . Vi sender da journalen din til den nye fastlegen. Navn på ny fastlege må oppgis.

NB! Forespørsel sendes til sekretær.