Ved behov for fornyelse av resepter eller ved andre viktige beskjeder kan Kristers/Lindas pasienter sende en forespørsel om det via Helsenorge.no , så vil Krister fornye dem fortløpende hhv vurdere å ta kontakt med deg ved behov.

God sommer :)

/ Krister og Linda