Endelig er Lindas vikar på plass! Alle pasienter som tidligere hadde Krister som fastlege, har nå automatisk fått Linda som ny fastlege i forbindelse med at Linda har overtatt hjemmelen etter Krister.

Da Linda selv har fødselspermisjon, vil hun en en periode ha en vikar. Fra 04. august er det Krister (!) som er Lindas vikar. Senere i august vil Sverre være Lindas vikar. Sverre er også spesialist i allmennmedisin.