Kjære alle mine listepasienter! Jeg skal fortsatt ut 2020 ha permisjon fra min fastlegestilling for å fortsette sidespesialisering på sykehus.

Under dette året fortsetter mine faste vikarer jobbe for meg/på min liste

- Linda Backlund. Linda er snart ferdig spesialist i allmennmedisin, og jobber 100% til 19. april. Etter det fortsetter hun 50% sammen med

- Henrik Vogt. Henrik er også under spesialisering i allmennmedisin. Han har permisjon nå, men begynner igjen 50% fra 20. april.

 

Men vennlig hilsen

Krister